אוכל הוא הנאה! הנאה גדולה ...
מראשית חיינו לאוכל ישנה משמעות פיזית ורגשית. הוא מזין אותנו, מקשר אותנו אל הורינו ומלמד אותנו על העולם הגדול שבחוץ. בהמשך חיינו לאוכל תפקידים רבים - הזנה, פינוק, חיבור, ניחום הוא מעלה זכרונות (נעימים ופחות נעימים...) ומתחבר אצלנו לרגשות רבים.  
כך, שהמשמעות והמקום שניתן לאוכל בחיי המשפחה שלנו, כהורים, כבני זוג, כילדים יהיה בעל חשיבות גדולה בהתפתחות, בהרגלים שנרכוש וניתן לילדנו ולנו. 
אנו מוצאים את עצמנו מתעסקים בתזונה כל הזמן:
כמבוגרים - מה לאכול? מתי לאכול? כמה לאכול? עם מי? איפה?...
כהורים- מה לתת? מתי לתת? מה להציע לשולחן? להגביל? לדחוף? להתנות בקינוח? ...
תמונת פרופיל תמר טל
והעיסוק הזה עלול לפעמים גם להתיש אותנו.
כל אדם מגיע ממשפחה, תרבות, חברה וסביבה שהובילה אותו לרכישת הרגלים מסוימים כל חיו. פשוט לנו יותר לאמץ פתרונות קלים, זמינים ומהירים ולא תמיד ההרגל ה"בריא" הוא המתאים באותו הרגע. 
אני מזמינה אותכם לנסות ולהבין ביחד מה ההרגלים המשפחתיים שלכם, כיצד אנחנו משלבים את עולם תזונת הילדים בעולם שלנו, לקבל מידע רלוונטי, מקצועי ועדכני ולהחליט אילו הרגלים שווה לשמור כצידה לדרך ואילו הרגלים חדשים שווה לאמץ. 
איך בתוך העולם שלנו, העומס היומיומי, הלחצים, המשפחה, העבודה והשמחות אנו מצליחים להזין את החיבור של התזונה, גוף ונפש לנו ולמשפחה שלנו. 
כי החיבור שלנו בין תזונה,  הגוף והנפש 
הוא בלתי נפרד...