מה הילדים שלנו אוכלים? המערכת עם מיקי חיימוביץ

תוכנית מרתקת שערכה מיקי חיימוביץ

מה נכנס לפה של הילדים שלנו

http://reshet.tv/item/news/the-system/season-02/episodes/food-kids/